Επεξεργασία Υγρής κόπρου Χοιροστασίων (Μελάσα, 2lit, 10lit)

Περιγραφή

Προϊόν για την διαχείριση και την αερόβια ζύμωση της υγρής κοπριάς βουστασίων. To προϊόν αυτό διεγείρει φυσικά την ανάπτυξη των αερόβιων βακτηριδίων και έχει σαν αποτέλεσμα :

  • Μειώνει το οργανικό φορτίο των αποβλήτων (BOD)
  • Διαλύει τις σκληρές κρούστες σε κανάλια και δεξαμενές
  • Διαλύει τη λάσπη στον πυθμένα της δεξαμενής με αποτέλεσμα να είναι ευκολότερη η εκκένωση της
  • Μειώνει τη δυσοσμία στους στάβλους και στον περιβάλλοντα χώρο της μονάδας
  • Μειώνει αμμωνία και παθογόνα μικρόβια στο στάβλο με αποτέλεσμα την εντυπωσιακή βελτίωση του περιβάλλοντος και την καλύτερη υγεία ζώων και ανθρώπων
  • Ευνοεί τις αερόβιες διεργασίες στο στάβλο, στα κανάλια και στις δεξαμενές
  • Μειώνει έντομα και μύγες

Εφαρμογή

Το προϊόν Plocher ag πρέπει να αναμειχθεί καλά με αρκετή ποσότητα νερού. Το ομογενοποιημένο μείγμα είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί. Στην περίπτωση που υπάρχει σκληρή κρούστα στη επιφάνεια της υγρής κοπριάς θα πρέπει να ανοιχτούν τρύπες έτσι ώστε το μείγμα να έρθει σε επαφή με το υγρό μέρος της κοπριάς.

Επεξεργασία της Λυματοδεξαμενής :

Ρίχνουμε το μείγμα νερού και Plocher ag που παρασκευάσαμε στην δεξαμενή της υγρής κοπριάς. Εάν υπάρχει κρούστα θα πρέπει να ανοιχτούν τρύπες έτσι ώστε το μείγμα να έρθει σε επαφή με το υγρό μέρος της κοπριάς. Η δοσολογία είναι 1,5 lit ανά 100 κυβικά κοπριάς. Αυτή η εργασία γίνεται μόνο στην αρχή του προγράμματος επεξεργασίας με το σύστημα Plocher. Οι επόμενες εφαρμογές γίνονται αποκλειστικά μόνο στο εσωτερικό των στάβλων.

Επεξεργασία της υγρής κοπριάς στα οικήματα :

Ρίχνουμε το μείγμα νερού και Plocher® ag που παρασκευάσαμε στα κανάλια και στα φρεάτια των στάβλων. Στην περίπτωση που υπάρχει κρούστα είναι επιβεβλημένο το μείγμα να χυθεί κάτω από την κρούστα, ανοίγοντας τρύπες και ρίχνοντας το προϊόν μέσα από αυτές. Με τις επαναλαμβανόμενες εφαρμογές και τη πάροδο του χρόνου οι κρούστες θα εξαφανιστούν. Αρκεί μόνο να ρίξουμε το μείγμα κάτω από τις κρούστες και δεν είναι απαραίτητο να τις διαλύσουμε. Επίσης για την απόσμηση των οικημάτων ψεκάζουμε με το μείγμα (ag + νερού) το ταβάνι τους τοίχους και το δάπεδο την πρώτη φορά. Για τις επόμενες εφαρμογές αρκεί να ψεκάσουμε τα δάπεδα των οικημάτων.

Δοσολογία : 10 ml για κάθε τόνο ζώων.

Εγκεκριμένο σύμφωνα με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Οικολογική Γεωργία EG-Öko-BasisVO 834/2007, τον ελβετικό πιστοποιητικό οργανισμό Fibl και τον οργανισμό  Ecocert SA F-32600.