Σκόνη για υπόγεια ύδατα (ανθρακικό ασβέστιο, 200 g)

30.00

Κατηγορία:

Περιγραφή

Υποστηρίζει τις φυσικές διαδικασίες σε υπόγεια ύδατα. Για δεξαμενές, πηγάδια, πηγές. Σε μορφή σκόνης, ενεργοποιημένο ανθρακικό ασβέστιο.

Εφαρμογή :

Δεξαμενές αποθήκευσης και πηγάδια-στέρνες :

Πρώτη εφαρμογή : Για όγκο νερού έως 100 m³ εφαρμόζουμε 3 g/ m³, έως 1000 m³ 2 g/m³, πάνω από 1000 m³ 1 g/ m³.

Επόμενες εφαρμογές : 1 g ανά m³ εισρέοντος νερού.