Αποδείξεις

Αποδείξεις της δράσης των προϊόντων μας :

-> Αρμονιστής Plocher (Ραδιαισθητική εξέταση)

-> Μενταγιόν Plocher e-smog (Αυροφωτογράφηση Kirlian) 

-> Μενταγιόν Plocher e-smog (Ραδιαισθητική εξέταση)

-> Γωνία Plocher e-smog (Αυροφωτογράφηση Kirlian)

-> Γωνία Plocher e-smog (Ραδιαισθητική εξέταση)

-> Καταλύτης νερού Plocherkat (Αυροφωτογράφηση Kirlian)

-> Καταλύτης νερού Plocherkat (Εξέταση RAC)

-> Καταλύτης νερού Plocherkat (Χημικές αναλύσεις)

-> Βάση ενεργοποίησης τροφών (Αυροφωτογράφηση Kirlian)

-> Σκεύασμα πυριτίου Plocher immune system (iceland moss) (Αυροφωτογράφηση Kirlian)

-> Οι επιστημονικές αποδείξεις της Γείωσης (earthing)

-> Έρευνες και μελέτες πάνω στη Γείωση (earthing)