.

Αριστείδου 5, Μαρούσι 15122 Τηλ:210-4224992 e-mail:info@ecofuture.gr

productΥπόγεια Ύδατα

Υπόγεια Ύδατα

Μονάδα: 200 g

Υλικό: Ανθρακικό ασβέστιο

Τιμή: 30,00

Σύντομη Περιγραφή :

Υποστηρίζει τις φυσικές διαδικασίες σε υπόγεια ύδατα. Για δεξαμενές, πηγάδια, πηγές. Σε μορφή σκόνης, ενεργοποιημένο ανθρακικό ασβέστιο.

Εφαρμογή :

Δεξαμενές αποθήκευσης και πηγάδια-στέρνες : πρώτη εφαρμογή : Για όγκο νερού έως 100 m³ εφαρμόζουμε 3 g/ m³, έως 1000 m³ 2 g/m³, πάνω από 1000 m³ 1 g/ m³. Στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε με 1 g ανά m³ εισρέοντος νερού.